Success Stories

Framgångar som Stiftelsen för Östersjölaxen har bidragit till.

 
 

1. Laxgalor med miljoner.

 
 

Vid två tillfällen har Stiftelsen för Östersjölaxen hållit insamlingsgalor på anrika Berns i Stockholm. Syftet med dessa Laxgalor har varit att belysa Östersjölaxens situation och samla in pengar för att stärka bestånden. 

Kung Carl XVI Gustaf och Drottningen har varit hedersgäster och bidragit  till att ge aftnarna en högtidlig inramning. Sammanlagt har galorna dragit in många miljoner till Stiftelsen för Östersjölaxen.

Många åtgärder har gjorts för Östersjölaxen de senaste åren. Det kommersiella fiskets kvoter har minskat, älvar har återställts efter flottningen och vandringsvägar har byggts för att laxen ska kunna nå sina lek- och uppväxtområden. Sakta börjar många bestånd att återhämta sig men det är fortfarande långt kvar innan vi återigen har starka och livskraftiga vildlaxbestånd i våra Östersjöälvar.

FÖRBÄTTTAD SITUATION

Stiftelsen för Östersjölaxen spelar en viktig roll i arbetet med att förbättra laxens situation, inte minst genom uppköp eller arrende av de laxfällor som riktas mot lekvandrande fisk som fångas i vildlaxälvarnas mynningsområden. Ett sätt att finansiera stiftelsen insatser är att arrangera Laxgalan på Berns i Stockholm.

Galorna präglas av ett fullspäckat program till laxens ära. På plats finns Kungaparet, som tillsammans med politiker, representanter från näringslivet, kändisar och sakkunniga kan avnjuta god mat, förstklassig underhållning av artister som Jill Johnsson, Joe Labero och Weeping Willows samt filmer om laxen som producerats av Martin Falklind och Maria Ålander.

OVÄRDERLIGA DONATIONER

 – Vi är ytterst tacksamma för alla generösa donationer som har kommit in under galakvällarna. Dessa pengar är en förutsättning för att Stiftelsen för Östersjölaxen ska kunna jobba vidare med att begränsa fisket på svaga bestånd i anslutning till våra kvarvarande vildlaxälvar men även möjligheten att stötta andra viktiga projekt som främjar den vilda Östersjölaxen, menar Thomas Johansson, stiftelsens verksamhetschef och Claes Bourghardt, stiftelsens ordförande.

 –Vi måste alla, för framtiden, värna om denna fantastiska resurs. Samtliga som närvarat på Laxgalan blir ett enormt nätverk som kan sprida den här kunskapen vidare, till familjen och alla ni känner, säger Kung Carl XVI Gustaf.

 Förutom Stiftelsen för Östersjölaxen har WWF, ABU samt Tranås energi bidragit till de lyckade arrangemangen.

kungen_.jpg

- Vi måste alla, för framtiden, värna om denna fantastiska resurs...

— Kung Carl XVI Gustaf

 
 
 

2. Innovativt krafttag för Vindelälvslaxen.

 
 

Tillsammans med näringslivsprofilen Jan Wejdmark kompenserar stiftelsen för östersjölaxen en yrkesfiskare för att avstå sitt laxfiske inom Umeälvens fredningsområde.

- Tack vare ett gott samarbete har vi slutit en viktig överenskommelse som direkt kommer att gynna den utsatta vindelälvslaxen, säger Thomas Johansson, verksamhetschef för Stiftelsen för Östersjölaxen.

 Trenden i många svenska vildlaxälvarna har under den senaste tioårsperioden varit positiv med fler återvändande laxar och förbättrad återväxt.  Utvecklingen för Vindelälven, nationalälv tillika biflöde till Umeälven, har dock varit en annan.

 - Från att 2013 har varit en av landets verkliga glädjeämnen med en uppvandring på drygt 14 000 laxar har Vindelälven de senaste åren upplevt svaga uppgångar, säger Thomas. På det här sättet hjälper vi Vindelälvslaxar tillbaka till lekbottnarna, så de kan föra det unika beståndet vidare. 

Unik överenskommelse

Överenskommelsen som slutits mellan Stiftelsen för Östersjölaxen och en enskild yrkesfiskare innebär att denne under en treårsperiod helt upphör med sitt fiske med de två fällor inom Umeälvens fredningsområde som han har dispens att fiska med. Överenskommelsen möjliggörs med ekonomiskt stöd från näringslivsprofilen Jan Wejdmark, bland annat känd för sitt engagemang i Granö Beckasin och som ordförande i nätverksorganisationen Samhällsbyggarna.

 - Under åren har jag engagerat mig för att utveckla norra Sveriges inland, säger Jan. Vindelälven skulle kunna vara en av världens laxrikaste älvar. Med ett livskraftigt laxbestånd som grund kan vi verkligen utveckla bygden genom att skapa möjligheter för besökare att uppleva den här fantastiska fisken.

Se film och läs hela artikeln >>

20180628_2215.jpg
 
 
 

3. Stiftelsen begränsar yrkesfisket efter vildlax.

 
 

Stiftelsen för Östersjölaxen har ett nära samarbete med förvaltningsorganisationer i de svenska Östersjöälvarna. Varje år hjälper vi ett flertal av dessa med att begränsa uttaget på enskilda vilda bestånd av lax och öring. Detta har vi gjort genom arrenden av fiskerätter i anslutning till älvmynningarna där de arrenderade områdena inte kommer att användas för fiske under arrendetiden. Vi har även ingått avtal med enskilda yrkesfiskare för att inte fiska lax i anslutning till svaga vildlaxälvar. Vi kan på det här viset styra det svenska yrkesfisket mot framförallt odlade bestånd och därmed ge våra kvarvarande vildlaxbestånd en bättre chans att få komma tillbaka till sina älvar.

Merparten av det Svenska kustfisket efter lax bedrivs i Norr och Västerbotten. Här mynnar även 12 av landets 16 kvarvarande vildlaxälvar.

Det är tillsammans med flera av dessa älvars förvaltningsorganisationer som med stort engagemang och vilja att värna sina bestånd gått in och medfinansierat arrenden av kustvatten i nära anslutning till älvarnas mynningsområden. Kalix, Råne, Pite, Åby, Kåge, Bure och Vindelälven har alla haft ett omfattande fiske som tack vare berörda förvaltningsorganisationer tillsammans med Stiftelsen under de senaste åren kraftigt kunnat begränsa yrkesfisket på svaga bestånd. Den nationella kvoten av lax för yrkesfisket kan vi ännu inte påverka men vi kan med våra gemensamma insatser styra fisket mot framförallt odlade bestånd och på det viset ge de svaga vildlaxbestånden en bättre chans att återhämta sig.

 

 

 

IMG_0626.JPG