Kungen om hållbart fiske

I SVT’s årliga krönika ”Året med Kungafamiljen” besökte kungen Cabo san Lucas i Mexiko för att studera den hållbara och lönsamma fisketurismen. Något som vi i Sverige kan inspireras av, inte minst när det gäller laxen.

Kung Carl XVI Gustaf är sedan länge engagerad i miljöfrågor och på senare tid har han engagerat sig allt mer för våra vattenmiljöer. Som ett led i det engagemanget åkte kungen åkte till det goda exemplets stad Cabo för att se hur ett hållbart och lönsamt fiske kan bedrivas, till nytta för både haven och människorna. Här träffade han biologer, forskare, myndigheter och fiskeentrepenörer – som alla samarbetar med havets bästa för ögonen. Att det är friska hav, fyllda med liv, fick kungen själv erfara då han mötte delfiner, valar, fåglar och sjölejon på nära håll. Kungen stiftade även närmare bekantskap med en marlin som han fångade, märkte och återutsätta i forskningens tjänst.

Just att lyssna på forskarna är något som kungen anser vara mycket viktigt:
– Det är självklart, för att det här ska fungera så måste man ha forskning och hålla sig ajour med vad som händer.

Kungen tog stort intryck av hur Cabo san Lucas har lyckats bevara havens ekosystem intakta genom att satsa på hållbar förvaltning och fisketurism. Han menade att detta tänk är något som vi i Sverige borde inspireras av, inte minst när det gäller laxfrågan. I denna mexikanska stad, har man lyckats skapa tiotusentals arbetstillfällen genom sportfisketurismen. Den fattiga ökenstaden levde på 70-talet på att yrkesfiska och konservera fisk. När de istället beslutade att lägga ned fiskfabriken och satsa på att bevara havens invånare, har staden växt till en av Mexikos mest välmående städer, med hög medelinkomst, låg kriminalitet och ett hav som kokar av liv.

Kungen avslutade inslaget med orden:
– Det är det som jag tycker är spännande, att det går att utveckla en turism i samklang med i det här fallet marina miljöer, men i Sverige kan jag tänka mig även i andra sammanhang.

Se programmet på SVT Play -->>

 

Ted Logardt