Framgångar för Stiftelsen och laxen

Stiftelsen för Östersjölaxen har på kort tid blivit en de avgörande faktorerna för mängden lax och havsöring som vandrar upp i flera Östersjöälvar. Detta genom uppköp av nät- och fällrättigheter. 

Efter Laxgalan på Berns Salonger hösten 2015, har Stiftelsen för Östersjölaxen kunnat intensifiera insatserna för laxen, i nära samarbete med de lokala förvaltningsorganisationerna. Kuststräckorna utanför Åby, Byske och Kåge älvar har helt befriats från fiske med fångstredskap. Detta genom att arrendera fiskerättigheter från frivilliga fiskerättsägare. Stiftelsen har dessutom på samma sätt bidragit till att minska fisket utanför Kalix, Pite, Bure och Råne älvar. 
Stiftelsen har även stöttat tillsyns- och informationsprojekt i Västerbotten, en studie om sportfiskets värde samt avsatt pengar till utrivning av vattenkraftverket Marieberg i Mörrumsån. Detta på mindre än två år.

– Resultatet av stiftelsens framgångar är att fler laxar nu kan vandra upp och fortplanta sig i dessa älvar. Stiftelsens arbete, i kombination med det goda samarbetet med lokala förvaltningsorganisationerna, har en stor del i att de senaste två årens rapporter om laxuppgångar i många Östersjöälvar varit positiva, säger Thomas Johansson, ordförande i stiftelsen.

Stort arbete kvar att göra

Laxen är en tydlig symbolart. Skyddas laxen, skyddas per automatik både livet i havet och i älven, något som Stiftelsen för Östersjölaxen märker att den har stort stöd för. Antalet fasta nät och fällor utefter Östersjökusten har minskat med 35% sedan stiftelsen startade 2014. En stor del på frivillig grund utan finansiella insatser från Stiftelsen.

– Med Kung Carl XVI Gustaf som beskyddare för Stiftelsen för Östersjölaxen, hoppas stiftelsen kunna komma ännu längre i arbetet med laxen och dess tillhörande ekosystem, säger Claes Bourghardt stiftelsens vice ordförande.

– Lika viktigt som att jobba med fällorna är att sprida kunskap och skapa opinion. Laxen är en hållbar resurs som Sverige skulle kunna ha mycket nytta av. Inte bara för landets 1,6 miljoner fritidsfiskare, utan också besöksnäringen kan dra stor nytta av en väl förvaltad laxresurs.
Men än är det en bit kvar att vandra, menar Claes Bourghardt och Thomas Johansson. De fiskerättigheter som stiftelsen arrenderar, räcker oftast i maximalt fem år.

Sedan måste de arrenderas igen, ända fram till dess att Sverige har en hållbar laxförvaltning - en förvaltning där man inte skördar mer än vad laxpopulationerna tål.

 

Ted Logardt