Kontroll.

 
 

Ekonomi och kontroll

Stiftelsen för östersjölaxen står under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Vid fullständig tillsyn sker en kontroll i första hand av stiftelsens årsredovisning.

Anmälan om tillsyn

Den som anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan alltid göra en anmälan till Länsstyrelsen.

Skyldighet för länsstyrelse att ingripa

Tillsynsmyndigheten ska ingripa om det kan antas att stiftelsens förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.

Observera att Länsstyrelsen normalt inte kan ingripa om stiftelsen står under begränsad tillsyn.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västerbottens och Norrbottens län.

Läs mer här >>

INSAMLINGSKONTROLL

Stiftelsen för Östersjölaxen har ett 90-konto för insamling till förmån för den vilda Östersjölaxen och de havsvandrande öringarna i de svenska vilda laxälvarna som mynnar i Östersjön. Stiftelsen lyder därmed under de föreskrifter som Svensk insamlingskontroll reglerar.