Kontakt.

 

Thomas Johansson
Verksamhetschef
Tfn 070-5817029
thomas@balticsalmonfund.org

 

STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN

c/o Glenn Douglas, Olovsvägen 9
95531 Råneå
Swishnummer: 123 669 41 45
Insamlingskonto 900-5935

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181