Kontakt.

 

Thomas Johansson
Generalsekreterare, Stiftelsen för Östersjölaxen.
Tfn 070-581 70 29
thomas@balticsalmonfund.com

Thomas har i nära samarbete med berörda myndigheter under lång tid jobbat med förvaltningsfrågor av våra vilda lax och öringbestånd.

Thomas är ordförande i Östersjölaxälvar i Samverkan, som är en ideell organisation grundad av älvarnas förvaltningsorganisationer. Genom detta uppdrag har Thomas nära kontakt med merparten av Östersjölaxälvarnas viktiga förvaltningsorganisationer.

 

STIFTELSEN FÖR ÖSTERSJÖLAXEN

c/o Glenn Douglas, Olovsvägen 9
95531 Råneå
Swishnummer: 123 669 41 45
Insamlingskonto 900-5935

SWIFT/BIC: SWEDSESS och IBAN: SE3980000832799436381181