Vår Styrlese. 

I styrelsen för Stiftelsen för Östersjölaxen har man samlat extrem hög kompetens inom de kunskapsområden som Stiftelsen verkar inom.

 
 

Ordförande — Claes Bourghardt

Claes D. Bourghardt är en finansman som tidigt fokuserade på Kina. Han har varit verksam i Kina sedan 1984. Bourghardt har hjälpt ett stort antal multinationella företag att överföra deras teknologi till Kina under 1980-och 90-talet, bland andra ABB, Alfa-Laval, Astra-Zeneca, Braathens, Electrolux, Eriksson, Kimberly-Clarke, Rautarukki, Sandoz och SAS. Bourghardt var även delaktig i att starta upp Tetra Pak och IKEA i Kina. 

I korthet
1982 flyttade familjen till England där Bourghardt
startade fastighetsbolaget Harpenden Holdings.

På 90-talet skänkte Claes en skola i Anhui provinsen i Kina
för 200 barn i åldrarna 6-12 år.

1970 anställdes Bourghardt av AB Volvo på deras
huvudkontor i Göteborg. Claes studerade på Uppsala Universitet
ekonomi, statskunskap och juridik

Claes är född i Göteborg, gift med Anette 1976 och
har två döttrar som båda är flytande I kinesiska.

Bourghardt är passionerad flugfiskare. Intresset initierades
av den legendariske Harry Chapman-Pincher (100 år)
på River Kennet, England på 80-talet.

 

Kassör — Hans Lundqvist

Är född i Älvsbyn och växte upp i Luleå, båda Norrbottens Län. Tog studenten vid Sundsvalls allmänna Läroverk (Hedbergska) 1970. Examinerades vid Umeå universitet för Fil Kand examen 1977 i matematik och biologi, med sidoämne kemi. Är sedan 1999 professor i fiskbiologi, inriktning mot Östersjölaxens och öringens liv och leverne, vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå.

I korthet
Tillbringade större delen av 1984-85 vid
"Pacific Biological Station" i Nanaimo, Vancouver Island
med Stillahavslaxen i fokus som Naturvetenskapliga
Forskningsrådets (NFR) post-doktorstipendiat.

Blev högskolelektor vid SLU 1988 och
docent i fiskekologi två år senare.

Var ordförande i dåvarande FORMAS (SJFR) utskott
för svensk fiskforskning under 1993-1999.

Har sakkunniguppdrag för Mark- och Miljödomstolen sedan 2013

 
 

Sekreterare — Glenn Douglas

Glenn är  projektledare för Sportfiskarna region norr och hans specialitet område är östersjölax och havsvandrande öring. Sedan 2009 har Glenn varit Sportfiskarnas representant på European Anglers Alliance och är en medlem av den verkställande kommittén för EU´s rådgivande kommitté för östersjöfiske (BSAC).

I korthet

Glenn har en Fil. kan. Med inriktning fiskevård
rån Göteborgs universitet.

Glenn kommer ursprungligen från Nya Zeeland men
bor nu bredvid den vackra Råneälv, en av Östersjöns sista
outbyggda vildlaxälvar.

 

Ledamot— Carina Wallin

Carina Wallin föddes Stockholm, men växte upp vid en mindre skogsälv i en by en bit utanför Skellefteå. Den norrländska naturen har alltid varit en naturlig del i hennes liv, men först i vuxen ålder kom hon i kontakt med sportfiske. Flugfisket kom att bli hennes största passion i livet.

I korthet

Yrkesfotograf och grafisk formgivare

Carina har sedan slutet på 90-talet arbetat
med miljö- och fiskefrågor och sitter sedan 2012
med i förbundsstyrelsen för Sportfiskarna

Carina instruerar i flugfiske, flugbindning och bidrar
med grafisk produktion till fiskemedia.

 

Suppleant — Johan Östergren

Johan Östergren är född och uppvuxen i Tärnaby och har sen barnsben haft ett stort intresse i naturen och framför allt fisk. Han är forskare och ställföreträdande avdelningschef vid Sötvattenslaboratoriet, SLU. 

I korthet

2007  Fil. Doktor i Biologi vid Institutionen för vattenbruk, SLU, Umeå.

1998  Fil. Magister i Biologi vid Institutionen för vattenbruk, SLU, Umeå.

2015 Forskare/Biträdande avdelningschef, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Drottningholm.

2011 – 2015 Forskare/Enhetschef, Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Drottningholm.

2011  Forskare, Naturhistoriska Riksmuséet, Stockholm.

2010  Postdoktor, Institutionen för vattenbruk, SLU, Umeå.

2008–2010  Postdoktor, Evolution and Ecology Program, International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Österrike.

Stiftelsejurist — Greta von Rosen Stövind

Greta von Rosen Stövind är stiftelsens jurist samt innehar en plats i styrelsen sedan 2014. Greta är utbildad balettdansare från skolor som Kungliga Svenska Balettskolan, the Julliard School i New York och Royal Ballet School i London. Efter danskarriären har hon bland annat arbetat som som stiftelsejurist för Juristbyrån och Swedbank Stiftelsetjänst och arbetar nu som Senior Legal Officer på Statens Kulturråd.

I korthet

Har varit dansare i Kungliga Baletten med solistroller i exempelvis Rose av Matilde Monniér och Second Detail av William Forsythe. 

Lärare i civilrätt, offentlig rätt och fastighetsrätt vid Kungliga Tekniska högskolan.

Senior Legal Officer på Statens Kulturråd.

 

Ledamot — Peter Westman

Kommer snart. 

I korthet
 

 
Vår vision är att återfå livskraftiga självreproducerande bestånd i de ursprungliga lax- och öringförande Östersjöälvarna
— Vision, Stifteslen för Östersjölaxen.