FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Det här har vi gjort för livet i de vilda Östersjölaxälvarna 2018.

 
DSC_2967.jpg

Verksamhetsåret 2018
Ladda ner pdf:en som innehåller vår förvaltningsberättelse för 2018.

 
 

Stiftelsen för Östersjölaxen har under året hjälpt ett flertal förvaltningsorganisationer i svenska Östersjöälvar med att begränsa uttaget på enskilda vilda bestånd av lax och öring.

Detta har vi gjort genom arrende av fiskerätter i anslutning till älvmynningarna där de arrenderade områdena inte kommer att användas för fiske under arrendetiden samt avtal med enskilda yrkesfiskare för att inte fiska lax i anslutning till svaga vildlaxälvar. Stiftelsen för Östersjölaxen har även stöttat andra projekt som på olika sätt förbättrat situationen för Östersjöns vilda bestånd av lax och öring.

Resultat och effekter av Stiftelsen för Östersjölaxens insatser är att det har bidragit till att många fler fiskar har fått möjlighet att vandra upp i sina älvar för att leka och säkra nästa generation av vilda laxar och öringar i Östersjöälvarna. Stiftelsens insatser har även bidragit till att öka medvetandet om Östersjölaxens svåra situation hos allmänheten.

Ladda ner och läs hela Förvaltningsberättelsen (pdf) >>

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Claes Bourghardt – Ordförande, Svenskt näringsliv.
Glenn Douglas – Sekreterare, Sportfiskarna och Kommunförbundet Norrbotten.
Hans Lundqvist – Kassör, Professor SLU Institutionen för Vilt, fisk och miljö (Umeå).
Greta Von Rosen Stövind – Ledamot, Juridisk kompetens.
Peter Westman – Ledamot, WWF – Naturvårdschef.
Carina Wallin – Ledamot, Sportfiskarnas förbundsstyrelse.

Suppleanter

Johan Östergren – SLU Institutionen för Akvatiska resurser (Drottningholm)

Adjungerande

Martin Falklind – Fiskejournalen och Svensk Media.

anställd

Thomas Johansson – Generalsekreterare, Stiftelsen för Östersjölaxen.

Revisor

Gunilla Lundskog, Grant Thornton.

Bokförare

Lars Redebrandt, L Redebrandt AB.